Post 1526 Bibliography

This is a work in progress... please check back soon for significant additions. If you would like access to any of these materials, please send me an e-mail and I can help you. A majority of these sources cannot be found in the United States, or are in only a small number of highly restricted collections. All title translations are my own. I will eventually provide a brief sentence on the content of non-English works.

Historiography

Art Historical
 
(Gerelyes 2005b)
Gerelyes, Ibolya. 2005. "A History of Research in Hungary into Ottoman Art." In Turkish flowers: studies on Ottoman art in Hungary. Edited by Ibolya Gerelyes. Budapest: Hungarian National Museum, 11-18. 
 
(Békésiné Welusch 2004)
Békésiné Welusch, Márta. 2004. "Gerő Győző (1924-) műveinek bibliográfiája" [Bibliography of the works of Győző Gerő 1924]. Tanulmányok Dr. GerőGyőző tiszteletére.  Budapest Régiségei 38: 317-324.
 
(Boás 2004)
Boás, Attila. 2004. "Gerő Győzőnek a BTM Régészeti Adattárában nyilvántartott dokumentációi, jelentései ásatásairól, leletmentéseiről és helyszíni szemléiről" [Győző Gerő's Archive's unpublished documents, excavations, salvage excavations, and location reviews].  Tanulmányok Dr. GerőGyőző tiszteletére.  Budapest Régiségei 38: 325-328.
 
(Gero 2003)
Geró, Győzó. 2003. "The History of Ottoman-Turkish Archaeological Research in Hungary." Archaeology of the Ottoman period in Hungary: papers of the conference held at the Hungarian National Museum, Budapest, 24-26 May 2000. Edited by Ibolya Gerelyes and Gyöngyi Kovács. Budapest: The Hungarian National Museum, 17-23.
 
(Galavics 1986)
Galavics, Géza. Kössünk Kardot az Pogány Ellen: Török Háborúk és Képzomuvészet [Let Us Wear Swords Against the Pagans, Turkish Wars and Fine Arts]. Budapest: Képzomuvészeti Kiadó.
 
Historical
 
(Ágoston 2002)
Ágoston, Gábor. “Politics and Historiography: The Development of Turkish and Balkan Studies in Hungary and the Hungarian Research Institute in Istanbul.” In The Turks, edited by H. C. Güzel, 4:708–713. Ankara, 2002.
 
(Ágoston 2008)
Ágoston, Gábor. “The Image of the Ottomans in Hungarian Historiography.” Acta Orientalia Acad. Sci. Hung. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 61, no. 1–2 (2008): 15–26.
 
(Várdy 1985)
Várdy, Steven Béla. Clio’s Art in Hungary and in Hungarian-America. New York: Columbia University Press, 1985.
 
(Várdy 1977)
Várdy, Steven Béla. The Ottoman Empire in Historiography : A Re-Evaluation by Sándor Takats. Pittsburgh, Pennsylvania: Dept. of History, Duquesne University, 1977.

Exhibitions

(Tanman 2010)
Tanman, M. Baha, ed. Exhibition on Ottoman Art : 16-17th Century Ottoman Art and Architecture in Hungary and in the Centre of the Empire. Istanbul: Istanbul 2010 European Capital of Culture Agency, Traditional Arts Directorate, 2010.

(Pásztor 2007)
Pásztor, Emese. Ottoman Turkish Carpets in the Collection of the Budapest Museum of Applied Arts. Budapest: Museum of Applied Arts, 2007.

(Gerelyes 1994)
Gerelyes, Ibolya, ed. Süleyman, the Magnificent and His Age : Hungarian National Museum, September 7, 1994-January 8, 1995. Budapest: Hungarian National Museum, 1994.

(Szendrei 1896) 
Szendrei, János. Magyar hadtörténelmi emlékek; az ezredéves országos kiállitáson, a hadtörtenelmi csoportbizottság megbizásábol [Relics of Hungarian Military History: at the national millenial exhibition, under the direction of the military history commission]. Budapest: Franklin-Társulat, 1896.

(Majláth 1886)
Majláth, Béla. A történelmi kiállitás kalauza [The guide to the history exhibition]. Budapest: Föváros Törvényhatósága, 1886.
 
(Henszlmann and Bubics 1876)
Henszlmann, Imre, and Alajos Károlyi. A magyarországi árvizkárosultak javára Budapesten Gr. Karólyi Alajos palotájában rendezett muipari és történelmi emlék-kiállitas targyainak lajstroma Készitették Henszlmann Imre és Bubics Zsigmond. Budapest, 1876.
 

Exhibitions with Ottoman Objects
showing Medieval - Renaissance - Ottoman Connections

(Árpád and Verő 2008)
Árpád, Mikó, and Verő Mária. 2008. Mátyás király öröksége: késő reneszánsz mũvészet Magyarországon 16-17. század [The legacy of King Matthias: late renaissance art in Hungary: 16th-17th century]. Budapest: Magyar Nemzeti Galéria.

(Réthelyi 2005)
Réthelyi, Orsolya, editor. 2005. Mary of Hungary: The Queen and Her Court 1521-1531. Budapest: BTM.

(Jahn 2001)
Jahn, Wolfgang, editor. 2001. Bayern - Ungarn Tausend Jahre: Katalog zur Bayerischen Landesausstellung 2001, Oberhausmuseum, Passau, 8. Mai bis 28. Oktober 2001. Augsburg: Haus der Bayer. Geschichte.

(Boogert and Kerkhoff 1995)
Boogert, Bob van den, and Jacqueline Kerkhoff. 1995. Maria van Hongarije: koningin tussen keizers en kunstenaars, 1505-1558 ; [tentoonstelling in het Rijksmuseum Het Catharijneconvent te Utrecht en het Noordbrabants Museum te 's-Hertogenbosch, van 11 september t/m 28 november 1993]. Zwolle: Waanders Uitgevers [u.a.].

Archaeology

(Gerelyes and Kovács 2003)
Gerelyes, Ibolya, and Gyöngyi Kovács, editors. 2003. Archaeology of the Ottoman period in Hungary: papers of the conference held at the Hungarian National Museum, Budapest, 24-26 May 2000. Budapest: The Museum.

(Gerő 1970)
Gerő, Győző. 1970. "Török világ Magyarországon" [The Turkish world in Hungary]. A magyar régészet regénye [The story of Hungarian Archaeology]. Edited by Viktor Szombathy. Budapest: Panoráma, 239-279.

Fresco Painting

(Geró 1993)
Geró, Győzó. "A török falfestészet magyarországi emlékei" [Turkish frescoes in Hungary]. In Entz Géza nyolcvanadik születésnapjára: tanulmányok. Edited by Ilona Valter. Budapest: Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 43-54.

(Geró 1991)
Geró, Győzó. 1991. "The Relics of Turkish Wall Painting in Hungary." In 9th International Congress of Turkish Art. Summary of Contributions Volume 3. Edited by Nurhan Atasoy. Ankara: T.C. Kültör Bakanliği Míllî Kütüphane Basimevı, 157-166.

Manuscript Illumination and Book Publication

(Sabev 2010)
Sabev, Orlin. 2010.  "A Virgin Deserving Paradise or a Whore Deserving Poison: Manuscript Tradition and Printed Books in Ottoman Turkish Society." In Friars, nobles and burghers--sermons, images and prints : studies of culture and society in early-modern Europe, in memoriam István György Tóth. Edited by Jaroslav Miller, László Kontler, and István György Tóth. New York : CEU Press, 389-410.

(Fehér 1982)
Fehér, Géza. 1982. A magyar történelem oszmán-török ábrázolásokban [Hungarian history in Ottoman Turkish Miniatures]. Budapest: Akadémiai Kiadó.

(Fehér 1977)
Fehér, Géza. 1977. "A magyar történelem XVI. Századi török ábrázolásai" [Hungarian history in sixteenth-century depictions]. Székesfehérvár Évszázai 3: Török kor. Székesfehérvár: Akadémiai Kiadó, 46-76.

(Fehér 1976a)
Fehér, Géza. 1976. "Mohaç savaşının yayınlanmamış bir minyarürü" [Battle of Mohacs in Miniatures]. Türkiyemiz 18: 15-16.

(Fehér 1975)
Fehér, Géza. 1975. Török miniatúrák: a magyarországi hódoltság koráról [Turkish miniatures from the period of Hungary's Turkish occupation]. Budapest: Corvina Kiadó.

(Fehér 1974a)
Fehér, Géza. 1974. "Hungarian History in Islamic Miniature Painting." In The Muslim East: Essays in Honor of Julius Germanus. Edited by Gyula Káldy-Nagy. Budapest: Loránd Eötvös University, 175-187.

(Fehér 1974b)
Fehér, Géza. 1974. "Türk vekayinamerinde Zigetvar" [Szigetvar in Turkish chronicles]. Türkiyemiz 13: 11-14.

(Fehér 1973a)
Fehér, Géza. 1973. "Macar Tarihine ait XVI. Yüzyıl Türk minzatürleriç" [Hungarian history in Turkish Miniature Painting]. In 7th International Congress of Turkish Art. Edited by Tadeusz Majda. Warsaw: Polish Scientific Publishers, pages unknown.

(Fehér 1973b)
Fehér, Géza. 1973. "A mohácsi vész török krónikák miniatúráiban. [The defeat at Mohacs in Turkish Chronicle Miniatures]" A Móra Könyvkiadó Ifjúsági Évkönyve, 1974. Budapest:  pages unknown .

(Fehér 1973d)
Fehér, Géza. 1974. "Türk minyatürlerinde Macar tarihi II" [Hungarian History in Turkish Miniatures II]. Türkiyemiz 10: pages unknown.

(Fehér 1972b)
Fehér, Géza. 1974. "Türk minyatürlerinde Macar tarihi I" [Hungarian History in Turkish Miniatures I]. Türkiyemiz 7: pages unknown.

(Fehér 1972c)
Fehér, Géza. 1972. "Hungarian Historical Scenes recorded in Turkish Chronicle Illustrations." Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 25: 475-490.

(Fehér 1971a)
Fehér, Géza. 1971. "Érdekesebb újabb művészeti kiadványok Isztambulban - magyar vonatkozásokkal " [Interesting new publications from Istanbul with Hungarian connections]. Művészet 12 (5): pages unknown.

(Fehér 1971b)
Fehér, Géza. 1971. "A móhacsi csara jelenete török ábrázolásban" [The Battle of Mohacs in Turkish Representations]. Művészet 12 (7): pages unknown.

(Fehér 1970)
Fehér, Géza. 1970. "XVI. századi magyar tárgyú török miniatúrák" [XVI Century Turkish miniatures with Hungarian themes]. Művészet 11 (6): pages unknown.

(Páradi 1968)
Páradi, N. 1968. "Két XVI. századi török miniatúra a mohácsi csata jelenetével" [Two sixteenth century Ottoman Miniatures with the Battle of Mohacs]. Janus Pannonius Múzeum 1967. évi évkonyve. Pécs, 175-181.

(Akalay 1968)
Akalay, Zeren. 1968. "Tarihi Konuda Ilk Osmanli Minyaturleri" [History Ottoman Miniatures]. Sanat Tarihi Yıllığı 1968: 103-106.
[PDF]

(Papp 1965)
Papp, L. 1965. Szigetvári XVI-XVII századi erősség-rendszere és ábrázolásai. Janus Pannonius Múzeum 1965 évi évkönyve. Pécs: 213-255.

(Çığ 1950)
Çığ, K. 1950. "Szugetvar seferine dair essiz bir eser" [The Unparalleled work of the Szigetvár Battle]. Tarih Dünyası 1 (9):

Ottoman Manuscripts

Süleymanname or Tarih-i feth-i Şikloş Estergon ve Istol(n)i-Belgrad - Hazine 1608
(Nasuh 2001)
Nasuh. 2001. Tarih-i feth-i Şikloş ve Estergon ve Estolnibelgrad, tarih-i Sultan Bayezid = History of the conquest of Sıklös and Esztérgom and Székesfehérvar, the history of Sultan Bayezid. Ankara: Mönch Yayıncılık Ltd.  - CD

(Sinan  and Artemel 1987)
Sinan Çavuş, and Süheyla Artemel. 1987. Tarih-i feth-i Şikloş, Estergon ve Istol(n)i-Belgrad, or, Süleyman-name  [History of the conquest of Sıklös and Esztérgom and Székesfehérvar]. Istanbul: Historical Research Foundation, Istanbul Research Center.

(Végh 2004)
Végh, András. 2004. "Matrakcsi Nászuh Buda-ábrázolása [A Depiction of Buda by Matrakcsi Nászuh]." Tanulmányok Dr. Gerő Győző tiszteletére. Budapest Régiségei 38: 207-216.

(Parádi 1973)
Parádi, N. 1973. "Tata várábrázolása Matrakcsi Nászuh krónikájaban" [Representations of Tata in Matrakcsi Nászuh's Chronicle]. Történelmi Szemle 16 (1-2): 141-147.

(Fehér 1973e)
Fehér, Géza. 1973. "Az 1543 évi hadjárat XVI századi török forrása: Matrakcsi Nászuh krónikája " [The 1543 campaign in XVIth century sources: Matrakci Nashu's Chronicle].  Történelmi Szemle 16: 148-150.

(Yurdaydın 1963)
Yurdaydın, Hüseyin G. 1963. Matrakçı Nasûh. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.


Hünernâme - Hazine 1523 and 1524
(Hünernâme 1969)
Topkapı Sarayı Müzesi. 1969. Hünernâme: minyatürleri ve sanatçıları [The Hunername miniatures and their artists]. İstanbul: Doğan Kardeş Matbaacılık Sanayii A.Ş. Basımevi.

(Tanındı 1990)
Tanındı, Zeren. 1990. "The Miniatures of the "Hünername" vol. II in the light of a newly Discovered Document." In 7th International Congress of Turkish Art. Edited by Tadeusz Majda. Warsaw: Polish Scientific Publishers, 237-238.

(Fehér 1974c)
Fehér, Géza. 1974. "Hunernamede Macar tarihi" [Hungarian history in the Hunername Chronicle]. Türkiyemiz 9: 2-5.

Süleymanname - H1517
(Atıl 1986)
Atıl, Esin, and Arifi. 1986. Süleymanname: the illustrated history of Süleyman the Magnificent. Washington: National Gallery of Art.

(Atasoy 1970)
Atasoy, N. 1970. "1558. tarihli "Süleymanname" ve Macar nakkaş Pervane" [The 1558 Süleymanname and Pervane Hungarian painter]. Sanat Tarihi Yıllığı 3: 167-196.

Sehnáme-i Sultan Mehmed III [Egri Fethi Ta'rihi] - Hazine 1609
(Fehér 1972a)
Fehér, Géza. 1972. "Az Egri Győzelemi irat miniatúrái" [The Eger Victory Manuscript]. Művészet 13: pages unknown.

(Fehérvári 1969)
Fehérvári, G. 1969. "Az Egri Fetihnáme az isztambuli Topkapi Szeráj Múzeumban" [The Eger Victory Manyscript in the Topkapi Sarai Museum]. Egri Múzeum evi Évkönyv 6: pages unknown.

Nüzhet El-Eszrár El-Ahbár der Szefer-I Szigetvár -  Ahmed Feridun - Hazine 1339
(Fehér 1966)
Fehér, Géza. 1966. "A szigetvári hadjáratról írt török történelmi mű miniatúrái" [The Szigetvar campaign historical Chronicle's miniatures]. Művészet 7 (9): pages unknown.

Beyan-i Menazil-i Sefer-i Irakeyn - Istanbul University, Kutuphanesi T596
(Nasuhu et al 2000)
Nasuhü's - Silahi (Matrakçı), Hakkı Arıs, and Mehmet Demirkol. 2000. Beyan-ı menazil-i sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han = The stages of Suleiman The Magnificient's Iraq campaign. Ankara: Mydonose/Mönch Türkiye Yayıncılık. - CD

(Nasuh and Yurdaydın 1976)
Nasuh, Matrakçı and Hüseyin G. Yurdaydın. 1976. Beyān-ı menāzil-i sefer-i Irākeyn-i Sulṭān Süleymān Hān. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Fütühat-i Dzsámila - Hazine 1592
Unknown.

Tabakat ul-memalik Ve Derecat ul-mesalik, 1557, Mustafa Celalzade, (ONB Osm. His. 41), 9 miniatures
Another version of the same text:  Topkapi Sarayi Muzesi kütüphanesi, Bağdat 298

(Celâlzade and Kappert 1981)
Celâlzade, Mustafa Çelebi and Petra Kappert. 1981. Geschichte Sultan Süleymān Ḳānūnīs von 1520 bis 1557, oder, Ṭabaḳāt ül-Memālik ve Derecāt ül-Mesālik. Wiesbaden: Steiner.  

History of Sultan Suleyman - Chester Beatty Library MS 413
Unknown.

In-between manuscripts

(Szakály 1983)
Szakály, Ferenc. 1983. Szigetvári Csöbör Balázs török miniatúrái 1570. Budapest: Európa Könyvkiadó.

Non-Ottoman Manuscripts with Ottoman Themes from Hungary

Ulászló-Graduale
No facsimile edition.

(Berkovits and Zimlely 1941)
Berkovits, Ilona, and Janiček Pisku z Zimlely. 1941. "Az Esztergomi Ulászló-Graduale." Magyar Könyvszemle 1941: 342-353.

Historia Turkica, Petancius Ragusinus, Felix, Nürnberg, Staatsbibliothek (MS Solg. 31 2o)
No facsimilie edition.

(Kniewald 1961)
Kniewald, Dragutin. 1961. Feliks Petančić i njegova djela. Beograd: Naučno delo.

(Kniewald 1955)
Kniewald, Dragutin AbbeÌ. 1955. "Sitnoslikar Dubrovčanin Feliks Petančić. - Der Miniaturmaler Felix Ragusanus Petantius." In Tkalčićev zbornik; zbornik radova posvećenih sedamde-setgodišnjici Vladimira Tkalčića, vol. 2, 55-92. Edited by Ivan Bach. Zagreb: Muzej za umjetnost i obrt,55-92.

Ferenc Wathay's song book
(Wathay and Katona 1976)
Wathay, Ferenc, and Tamás Katona. 1976. Wathay Ferenc énekes könyve [Ferenc Wathay's song book]. Budapest: Magyar Helikon.

(Nagy 1955)
Nagy, Lajos. 1955. Wathay Ferenc énekeskönyve [Ferenc Wathay's song book]. Székesfehérvár: István Király Múzeum közleményei.

Genealogia Turcorum
Full scan digital copy in folder
- included in a number of exhibition catalogues and a few mentions in studies of other objects

Sculpture

(Gerő 1967)
Gerő, Győző. 1967. "Török temeto a budai vár déli lejtőjén" [Turkish cemetery on the Sourth hillside of the Buda Castle] Budapest 5 (4): 44-?.

(Szőnyi 1928b)
Szőnyi , Ottó. 1928. "Török kútmedencék Baranyában" [Turkish fountains in Baranya County]. Pécs-Baranya megyei Múzeumi Egyesület Évkonyve 10: 30-?.

Iconography

(Craciun 2010)
Craciun, Maria. 2010.  "Eucharistic Iconography and the Confessional Identity of the Saxon Community in Early Modern Transylvania." In Friars, nobles and burghers--sermons, images and prints : studies of culture and society in early-modern Europe, in memoriam István György Tóth. Edited by Jaroslav Miller, László Kontler, and István György Tóth. New York : CEU Press, 49-72.

Armor

(Kovács 2005)
Kovács, Tibor S. 2005. "Ottoman-Turkish Influences on Hungarian Weapons." In Turkish flowers: studies on Ottoman art in Hungary. Edited by Ibolya Gerelyes. Budapest: Hungarian National Museum, 115-130.

(Kovács 1999)
Kovács, Tibor S. 1999. Hongaarse wapenpraal. Turnhout: Brepols.

(Sach 1999)
Sach, Jan. 1999. Régi kardok, tőrök, buzogányok. A cséphadarótól a párbajtőrig [Old swords, knives, daggers, and maces]. Prague: Új Ex Libris.

(Ságvári and Somogyi 1999)
Ságvári, György, and Győző Somogyi. 1999. Nagy huszárkönyv [Big Hussar Book]. Budapest: Magyar Könyvklub.

(Gutowki 1997)
Gutowski, Jacek. 1997. Tatar Arms and Armour. Warsaw: .

(Szabó and Somogyi 1996)
Szabó, János B., and Győző Somogyi. 1996. Az Erdélyi Fejedelemség hadserege [The Transylvanian Lands' armies]. Budapest: Zrínyi Kiadó.

(Kovács 1995a)
Kovács, Tibor S. 1995. "Török hatás a magyar fegyvereken a XV-XVII. Században [Turkish influence on Hungarian Armor in the 15-17th centuries]. Folia Archaeologia: .

(Kovács 1995b)
Kovács, Tibor S. 1995. "Egy portai forma szablya a Magyar Nemzeti Múzeum Fegyvertárában" [A Porta formed Sabre in the Arms and Armor Collection of the Hungarian National Museum] Keletkutatás : 147-152.

(Temesvári 1995)
Temesvári, Ferenc. 1995. Díszes nyergek, lószerszámok [Decorative saddles, horse trappings]. Budapest: Dunakönyv.

(Gergelys 1992)
Gergelys, Ibolya. 1992. "The Influence of Ottoman-Turkish Art in Hungary: The Spread and Use of Turkish Ornamental Weapons on the Basis of the 16th-17th Century Hungarian Probate Inventiories." Acta Historiae Artium Hungaricum 35: 181-191.

(Gerelyes 1991)
Gerelyes, Ibolya. 1991. "Nephrite - ornamented Turkish weapons in the Collection of the Hungarian National Museum." In 9th International Congress of Turkish Art. Summary of Contributions Volume 3. Edited by Nurhan Atasoy. Ankara: T.C. Kültör Bakanliği Míllî Kütüphane Basimevı, 141-146.

(Temesvári 1989)
Temesvári, Ferenc. 1989. Vas, ezüst és arany: nemzeti történelmünk fegyverei : Festetich Kastély, Keszthely : a kiállítás katalógusa [Iron, silver, and gold: the weapons of our national history: Festetich Castle, Kesztehely Musum's guide to the collection]. Keszthely: A Múzeum.

(Lugosi and Temesvári 1988)
Lugosi, József, and Ferenc Temesvári. 1988. Kardok [Swords]. Budapest: Zrínyi Katonai Kiadó.

(Barcy and Somogyi 1987)
Barcy, Zoltán, and Győző Somogyi. 1987. Magyar huszárok [Hungarian Hussars]. Budapest: Móra.

(Temesvári 1984)
Temesvári, Ferenc. 1984. A váci, Vak Bottyán Múzeum fegyvergyűjteménye [The collection of weapons at the Vak Bottyán Museum in Vac]. Váci könyvek, 2. Vác: A Múzeum.

(Temesvári 1982)
Temesvári, Ferenc. 1982. Fegyverkincsek, díszfegyverek. A Magyar Nemzeti Múzeum kincsei [Treasures of Arms and Decorative Arms: The Hungarian National Museum's Treasures]. Budapest: Helikon.

(Termesváry 1980)
Termesváry, Ferenc. 1980. A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum fegyvergyűjteménye [The Sárvár Ferenc Nádasdy Museum's arms collection]. Budapest: Akadémiai Kiadó.

(Kalmár 1971)
Kalmár, János. 1971. Régi magyar fegyverek [Old Hungarian Weapons]. Budapest: Natura.

(Csillag  1971)
Csillag, Ferenc. 1971. "A keleti formájú kardok uralomra jutása a mohácsi csata után (1525-1717)" [The western shaped sword's dissemination after the Battle of Mohacs (1525-1717)]. In Kardok történelmünkben. Budapest : Zrínyi, 1971. p. 39-53.

(Temesváry 1969)
Temesváry, Ferenc. 1969. Díszfegyverek föúri kincstárakból [Decorative arms from the treasuries of the nobility]. Tihany:  .

(Kalmár 1938)
Kalmár, János. 1938. A magyar kard Művészete [The Art of the Hungarian Sword].

(Tóth 1934)
Tóth, Zoltán. 1934. "A huszárok eredetéről" [On the origins of the hussar]. Hadtörténelmi Közlemények :

(Nagy 1898)
Nagy, Géza. 1898. "Magyar kardok" [Hungarian Swords]. Archaeológiai Értesítő : .

(Szendrei 1896)
Szendrei, János. 1896. Magyar hadtörténelmi emlékek az ezredéves országos kiállitáson [Hungarian objects of military history for the Country Exhibition]. Budapest: Kiadja a Kereskedelmi M. Kir. Minister, mint az ezredéves kiállitás országos bizottságának elnöke.

(Thallóczy 1881)
Thallóczy , Lajos. 1881. "Magyar fegyverekről" [On Hungarian Arms]. Archaeológiai Értesítő : .

(Szabó 1881)
Szabó, Károly. 1881. "Az egri vár hadi szereinek és más szerszámainak összeírása 1562-ből" [The battle implements and other tools of the Eger castle inventory from 1562]. Történelmi Tár : 746-763.

Map Studies

(Ebel 2008)
Ebel, Kathryn A. 2008. "Representations of the Frontier in Ottoman Town Views of the Sixteenth Century." Imago
Mundi 60 (1): 1-22.

(Marsigli 2007)
Marsigli, Luigi Ferdinando. 2007. Az Oszmán birodalom katonai álapotáról felemelkedéséről és hanyatlásáról. Trans. Mónika F. Molnár. Budapest: Históriaantik Könyvesház Kiadó.

(Kisari Balla 2005)
Kisari Balla, György. 2005. Marsigli tábornok térképei = Le mappe del generale Marsigli. Budapest: Szerző.

(Marsili 2004)
Marsili, Luigi Ferdinando, and Antal András Deák. 2004. Danubius Pannonico-Mysicus. A Duna Magyarországi és szerbiai szakasza Tomus I =. Budapest: Vízügyi Múzeum, Levéltár és Könyvgyűjtemény.

(Papp 2002)
Papp, Júlia. ...vitézül védjétek a nemzetet... Wolfgang Lazius nagy Magyarország-térképének Szűz Mária, Szent István és Szent László ábrázolásáról. 30 (1): 25-48.

(Klusakaova 2001)
Klusakaova , Ludaa. 2001. Between reality and stereotype: town views of the Balkans. Urban History 28, 3: 358-377.

(Kisari 2000)
Kisari, Balla Gyorgy. 2000. Karlsruhei térképek a török háborúk korából [Kahrlsruhe maps from the Turkish period]. Budapest: Independently published.

(Rózsa 1999)
Rózsa, György. 1999.  Budapest régi látképei [Budapest's old city views]. Budapest: .

(Baitz-Gelencsér-Csorba 1996)
Baitz, Péter, Ferenc Gelencsér, and Erzsébet Szívósné Csorba. 1996. Szekésfehérvár: négy évszázad városképei : Bilder aus vier Jahrhunderten = pictures from four centuries. Székesfehérvár: Fejér Megyei Múzeumegyesület.

(Kisari Balla 1996)
Kisari Balla, György. 1996. Törökkori várrajzok Stockholmban [Drawings of Castles from the Turkish Period in Stockholm]. Budapest: Kisari Balla Gy.

(Rózsa  1995)
Rózsa, György. 1995. Budapest legszebb látképei 1493-1800 [Budapest's most beautiful city views]. Budapest: .

(Stoye 1994)
Stoye, John. 1994. Marsigli's Europe, 1680-1730: the life and times of Luigi Ferdinando Marsigli, soldier and virtuoso. New Haven: Yale University Press.

(Török 1987)
Török, Zsolt G. 1987. "Renaissance Cartography in East Central Europe, ca. 1450-1650." In The History of Cartography. Chicago: University of Chicago Press, 1806-1851.

(Rogers1987)
Rogers, J. M. 1987. "Itineraries and Town Views in Ottoman Histories." In The History of Cartography. Chicago: University of Chicago Press, 228-255.

(Karamustafa 1987a)
Karamustafa, Ahmet T. 1987. "Introduction to Ottoman Cartography." In The History of Cartography. Chicago: University of Chicago Press, 206-208.

(Karamustafa 1987b)
Karamustafa, Ahmet T. 1987. "Military, Administrative, and Scholarly Maps and Plans." In The History of Cartography. Chicago: University of Chicago Press,209-227.

(Kovács  1977)
Kovács, Péter. "Székesfehérvár középkori topográfiájának néhány kérdése a XVI-XVII. századi metszetek tükrében." Székesfehérvár Évszázai 3: Török kor: 99-103.

(Paradi 1974)
Paradi,  Nándor. 1974. "Tata várábrázolása Matrakcsi Nászuh krónikáhában." Történelmi Szemle 1974: 141-147.

(Rózsa 1963)
Rózsa, György.1963. Buda és Pest régi látképei [Buda and Pest's old city views]. Budapest: .

(Rózsa 1959)
Rózsa, György. 1959. Régi Magyar csataképek [Old Hungarian Battle Images]. Budapest.

(Kelényi 1937)
Kelenyi, B. Ottó. 1937. Buda és Pest grafikus ábrázolásai a visszafoglalás korában. 1683-1718. Fővárosi könyvtár évkönyve 6.

(Kelényi 1933)
Kelényi, Bela Otto. 1933. Erhard Schön magyar vonatkozású metszetei különös tekintettel Buda 1541. évi ábrázolására ... Erhard Schöns Ungarn betreffende holzschnitte mit besonderer rücksicht auf die darstellung Ofens 1541. Budapest: Budapest szeékefőváros házinyomdája.

(Fekete 1930)
Fekete, L. 1930. A hódoltságkori törökség Magyarországra vonatkozó földrajzi ismeretei. Hadtörténelmi Közlemények 31: 141.

(Marsili 1907)
Marsili, Luigi Ferdinando. 1907. Gróf Marsigli Alajos Ferdinánd olasz hadi mérnök jelentései és térképei Budavár, 1684-1686-iki ostromairól, visszafoglalásáról és helyrajzáról: a székesfőváros megbizásából Bolognai, Római, Karlsruhei és Bécsi levéltárakban. Budapest: Ranschburg Gusztáv Könyvkereskedése.

(Veress 1906)
Veress, Endre. 1906. A Bolognai Marsigli-íratok Magyar Vonatkozásai. Budapest: Athenaeum.

(Veress 1903)
Veress, Endre. 1903. Gróf Marsigli Alajos Ferdinánd olasz hadi mérnök jelentései és térképei Budavár 1684-1686-iki ostromairol. Budapest Régiségei 9: .

Originals
(Dilich 1600)
Dilich, Wilhelm, and Wilhelm Wessel. 1600. Ungarische Chronica: darinnen ordentliche, eigentliche vnd kurtze Beschreibung des Ober vnnd Nider-Ungarn, sampt seinen Landtafeln vnd vieler furnehmer Festungen vnd Stedte Abriss, wie auch der Trachten vnd Könige contrafacturen, so biss dahero niemals in Druck aussgangen ; item von den rühmlichen Thaten ihrer Ankunfft, so wol zwischen dem Türcken, als anderen ihren zugetragen vnd verlauffen ; auss alten vnd newen Schrifften, auch der Erfahrung selbs zusammen gezogen vnnd beschrieben. Gedruckt zu Cassel: Durch Wilhelm Wessel.
  
Coats of Arms

(Szabó 2005)
Szabó, János B. 2005. "The Insignia of the Princes of Transylvania." In Turkish flowers: studies on Ottoman art in Hungary. Edited by Ibolya Gerelyes. Budapest: Hungarian National Museum, 131-142.

(Csorba 2004)
Csorba, Csaba. 2004. "A törökellenes harcok heraldikai emlékei (Levágott török fejes címereirik) [Die heraldischen Denkmüler der Kümpfe gegen die Türken (Unsere Wappen mit abgesiibelten Türkenköpfen)]." Tanulmányok Dr. Gerő Győző tiszteletére.  Budapest Régiségei 38: 69-78.

Architecture

(Sudár 2008)
Sudár, Balázs. 2008. "Bektasi monasteries in Ottoman Hungary (16th-17th centuries)." Acta Orientalia Academiae Scientarum Hungaricae 61 (1): 227-248.

(Sudár 2004)
Sudár, Balázs. 2004. "Baths in Ottoman Hungary." Acta Orientalia Academiae Scientarum Hungaricae 57 (4): 391-437.

(Gerő 2002)
Gerő, Győző. 2002. "A városszerkezet alakulása a magyarországi török hodoltságban" [The evolution of the city systems in Hungary during the Ottoman occupation]. Keletkutatás 2003: 129-140.

(Gerő 2001b)
Gerő, Győző. 2001. "Balkanische Einflüsse in der türkischen Moschee-baukunst Ungarns 16.-17. Jahrhundert." Electronic Journal of Oriental Studies 4 (20): 1-7.

(Gerő 2000a)
Gerő, Győző. 2000. "Die Entwichlung der Stadtstruktur im türkischen Eroberungsgebiet Ungarns." In Mittelalterliche Häuser und Strassen in Mitteleuropa. Varia archaeologica Hungarica, 9. Edited by Márta Font and Mária Sándor. Budapest: Archäologisches Institut der UAW.

(Gerő 1999a)
Gerő, Győző. 1999."Die Entwicklung der Stadtstruktur im türkischen Eroberungsgebeit Ungarns." In Mélanges Machiel Kiel: Etudes réunies et préfacées par le Prof. A. Temimi, 321-334.

(Denny 1999)
Denny, Walter. 1999. "Provincial Ottoman architecture and the metropolitan style: Questions of meaning and originality." In 10th International Congress of Turkish Art. Edited by François Déroche, Charles Genequand, Günsel Renda, and Michael Rogers. Genève: Foundation Max Van Berchem, 243-252.

(Gerő 1998)
Gerő, Győző. 1998. "Das Christentum zur Zeit der Turken in Ungarn." Archivum Ottomanicum 16: 295-310. 

(Farbaky 1998)
Farbaky, Peter. 1998. "Architecture during the Tripartition of Hungary I: 1540-1630." In The architecture of historic Hungary. Edited by Dora Wiebenson, József Sisa, and Pál Lővei. Cambridge, Mass: MIT Press,  67-87.

(Gerő 1997)
Gerő, Győző. 1997. "Monuments turcs." Actes du Ie Congrès International sur corpus d'archéologie ottomane. Edited by Adseljelil Temmi, 67-69. Zaghouan, Tunisia: Fondation Temini pour la recherche scientifique et l'information.

(Kisari Balla 1996)
Kisari Balla, György. 1996. Törökkori várrajzok Stockholmban [Drawings of Castles from the Turkish Period in Stockholm]. Budapest: Kisari Balla Gy.

(Marosi 1991)
Marosi, Endre. 1991. XVI. századi váraink: (1521 - 1606) [Sixteenth-century fortresses: (1521-1606)]. HEA könyvek. Budapest: Hungária-Európa Alapı́tvány

(Uherkovics 1991)
Uherkovics, Ákos, editor. 1991. Régészet és várostörténet tudományos konferencia: Pécs, 1989. március 16-18 [Archaeology and local history conference: Pécs March 16-18, 1989]. Dunántúli dolgozatok, 3. Pécs: Janus Pannonius Múzeum.

(Gerő 1981b)
Gerő, Győző. 1981."Die türkische Provinz von Ungarn und ihre Balkans-Beziehungen im XVI-XVII. Jahrhundert. 8th International Congress of Turkish Art. Ankara, 1455-1460.

(Gerő 1980)
Gerő, Győző. 1980. Az Oszmán Török építészet magyarországon [Ottoman Turkish Architecture in Hungary]. Budapest: Akademiai Kiado.

(Gerő 1978)
Gerő, Győző. 1978. "Neuere Angaben zur Baugeschichte der Dschamis in Ungarn." In Edebizat Fakültesi Atastirma Dergisi - Atatürk Universitesi Ankara. Edited by Rahmi Hüseyin Ünal. Ankara: Sevinç, 247-274.

(Gerő 1976)
Gerő, Győző. 1976. "Az oszmán-török építészet magyarországi emlékei" kandidátusai értekés vitája" [Ottoman Turkish architectural relics in Hungary]. Művészettörténeti Értesítő 25: 356-361.

(Molnár 1976)
Molnár, József. 1976. A török világ emlékei Magyarországon [The relics of the Turkish world in Hungary]. Budapest: Corvina Kiado.

(Gerő 1976)
Gerő, Győző. 1976. Török építészeti emlékek Magyarországon [Relics of Turkish architecture in Hungary]. Budapest: Corvina.

(Gerő 1974)
Gerő, Győző. 1974. "The question of school and master in the study of Islamic Architecture in Hungary." The Muslim East: Studies in Honour of Julius Germanus. Edited bz Gyula Káldy-Nagy. Budapest: ELTE: 189-199.

(Gerő 1973a)
Gerő, Győző. 1973. "Hódoltságkori kutatások Baranyában. Újabb adatok a magyarországi dzsamiépítészet történetéhez" [Research work on the Turkish Occupation in the County of Baranya. New Data to the History of Djami Construction in Hungary]. Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 17-18: 95-116.

(Gerő 1971)
Gerő, Győző. 1971. "A török városkép kialakulása." Budapest 9 (6): 37-39.

(Gerő 1970)
Gerő, Győző. 1970. "Das Neuese Forschungsresultat der ungarländischen Djami Bauten bezüglich." Cultura Turcica 5-7: 126-156.

(Gerő 1968)
Gerő, Győző. 1968. "Beiträge zur Geschichte der türkischen Bautätigkeit in Ungarn." Acta Historiae Artium 14: 235-254.
  
(Foerk 1918)
Foerk, Ernő. 1918. Török emlékek Magyarországban. A Budapesti Magyar Állami Felső Épitő Ipariskola 1917. évi szünidei felvételei VI. Budapest: .

(Foster 1905)
Forster, Baron Gyula. 1905. Magyarorszag muemlekei [Hungary's monuments] 5 vols. Budapest: .

Individual buildings

Buda

(Gerő 1981a)
Gerő, Győző. 1981. "Die türkischen architets moscjem Überreste der Wohnhäusern in der Burg von Buda." Acta Archaeologica Academiae Scientarium Hungaricae 33: 257-271.

(Gerő 1968)
Gerő, Győző. 1968. "Legi felvétel a törökkori Pest-Budáról." Budapest 6 (2): 45.

(Gerő 1957)
Gerő, Győző. 1957. Buda török műemlékei [Buda's Turkish monuments]. Budapest: Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata.

(Feridun 1913)
Feridun, Omer. 1913. "Budai török emlékei" [Buda's Turkish Memories]. Archaeologiai Értesítő 33: 411.

(Némethy 1878)
Némethy, Lajos. 1878. Török mecsetek Budán [Turkish mosques in Buda]. Budapest.

Gül Baba tomb, Buda

(Özel 1998)
Özel, Mehmet. 1998. Restorasyonu dolayısıyla Macaristan Budapeşte Gül Baba türbesi = Due to its restoration Hungary Budapest tomb of Gül Baba. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü.

(1997 Rósza)
1997. “Rósza apó siremléke: A megújult Gü Baba türbe” [Father of the Roses Funerary Monument: the restored Gül Baba Tomb]. Szalon, Műemlék, szépművészet, műipar 1: 41-46.

(Sesgör 1988)
Sesgör, Turgut. 1988. Islamische Baudenkmäler in moderne Stadtstruktur (mit speciel Referenzen zu Gül Baba Türbe in Budapest). PhD Tesis an der Fakultät für Architecktur der Universität Budapest.

(Polónyi 1988)
Polónyi, Károly, editor. 1988. Gül baba '87: International Workshop Seminar for Students of Architecture. Budapest: Akadémiai Kiadó.

(Molnár 1970)
Molnár, Jószef. 1970. Gül Baba turbéje. Műemlékvédelem 4: 227-230.

(Gerő 1954)
Gerő, Győző. 1954. “Gül Baba et le Bektasi derk´ah de Buda. ” Acta orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 1-3: 1-18.

(Schoen 1936)
Schoen Arnold : Giil Baba turbeje. Magyar Muveszet. XII. — 1936. 178—180.

(Németh 1930)
Németh, Gyula. 1930. Der Name Gül Baba. Kőrösi Csoma Archivum 2: 379.

(Rumbeyoğlu 1912)
Rumbeyoğlu, Fahreddin. 1912. Gül Baba. Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası 15: 962-965.

(Tóth 1907)
Tóth, Béla. 1907. “Gül Baba sírja,[Gül Baba’s tomb]” Magyar ritkaságok (1907): 167-181.

(Némethy 1884)
Némethy, Lajos. 1884. Ki volt a Gyul Baba? Századok: 608-612.

(Erődi 1873)
Erődi, Béla. 1873.Gül Baba sírkápolnája Budán. Vasárnapi Újság 1873: 416.

Sáros bath, Buda

(Sáros fürdő 1866)
1866. A budai Sáros fürdő. Vasárnapi Újság 1866: 187.

Rácz bath, Buda

(Ráczfürdő 1864)
1864. A Ráczfürdő Budán. Vasárnapi Újság 1864: 241.

Király bath, Buda

(Gerő 1963)
Gerő, Győző. 1963. A király fürdő II. Műemlékvédelem 20: 137-154.

(Gerő 1958)
Gerő, Győző. 1958. A király fürdő I. Műemlékvédelem 18: 587.

(Gerő 1958)
Gerő, Győző. 1958. "A Törökkori Király Fürdő: Kakas Kapu Fürdője." Budapest Régiségei 18: 578-597.

Buda, Memi Pasha Bath

(Gerő 1979)
Gerő, Győző. 1979. "Das neuerdings freigelegte Memi Pascha Bad in Pécs." Kurzfassungen der Kongressreferierte München,  41-42.

Buda Castle

(Gerő 1956)
Gerő, Győző. 1956. "Adatok a budai vár törökkori építészetéhez: A Fehérvári rondella építéstörténete" [On the Architecture of the Fortress of Buda during the Turkish Occupation: Architectural History of the Fehervar Rondel]. Budapest Régiségei 17: 261-278.

(Czagány)
Czagány, István. "A Budai várra vonatkozó történetíras és Művészettudomány története." 9-59.

Buda, Pasha's Residence and Bath

(Gerő  2003)
Gerő, Győző. 2003. "Pascharesidenzen in Ungarn und das freigelegte Serail des Paschas von Buda." In Aspekre der Archäologie des Mittelalters und Neuzeit. Festschrift füt Walter Sage. Edited by J. Ericson and H. Losert. Bonn: , 150-157.

(Gerő 1999c)
Gerő, Győző. 1999. "The residences of the pasas in Hungary and the recently discovered Pasasary from Buda." in 10th International Congress of Turkish Art. Edited by François Déroche, Charles Genequand, Günsel Renda, and Michael Rogers. Genève: Foundation Max Van Berchem, 353-360.

(Gerő 1968)
Gerő, Győző. 1968. "A budai pasák vári palotája." Budapest 6 (9): 42.

Rudas bath, Buda

(Molnár 1969)
Molnár, J.1969. A Rudas gyógyfürdő építéstörténet. Műemlékvédelem 13: 1.

(Kumzt 1947)
Kumzt, János. 1947. A Rudas gyögyfiirdo monografiaja. Budapest.

Small Mosque, Buda

(Gerő 1959)
Gerő, Győző. 1959. "Hol állot a budai Kücsük dzsámi?" Budapest Régiségei 19: 215-219.

Buda, Tojgun Pasha Mosque

(Gerő 2003)
Gerő, Győző. 2003. "A buda-vizvárosi Tojgun pasa dzsámi és a Tojgun pasa mahalle" [The Toygun pasha Mosque and the Toygun pasha Mahalle in Buda-Vizváros]. Budapest Régiségei 37: 197-209. 

(Gerő 2001)
Gerő, Győző. 2001. "Dschami und Mahalle des Tojgun Pascha im Stadtteil Buda-Vizváros." Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 54: 453-470.  

(Gerő 1974)
Gerő, Győző. 1974. "Tojgun pasa budai dzsámija." Élet és Tudomány 3: 128-130.

Margaret Island Dominican Cloister, Buda

(Irásné Melis 2004)
Irásné Melis, Katalin.  2004. "A Budapest Margit-szigeti domonkos apácakolostor pusztulása a 16-17. században [Der Untergang des dominikanischen Frauenklnsters auf der Margarethen-Insel in Budapest im 16—17. Jahrhundert]." Tanulmányok Dr. Gerő Győző tiszteletére.  Budapest Régiségei 38: 107-120.

Bács bath, Bács

(Gubitza 1910)
Gubitza, K. 1910. A bácsi török fürdő romjai. in Bács-megyei Története. 19.

Eger

(Gerő 1996)
Gerő, Győző. 1996. "A török Eger épitésyeti és régészeti emlékei" [Turkish architecture and archaeological remains in Eger]. Az egri vár hiradója 28: 24-31.

(Molnár 1961)
Molnár, József. 1961. Eger török műemlékei [Eger's Turkish monuments]. Budapest: Kepzomuveszeti Alap Kiadovallalata.

(Barcsay-Amant 1938)
Barcsay-Amant, Zoltán. 1938. Eger vár és város régi ábrázolásai: (1567 - 1900) [Eger castle and town in old representations (1567-1900]. Eger.

Eger, Turkish Bath

(Gerő 1961)
Gerő, Győző. 1961. "Az egri török fürdő 1958 évi ásatása." Az egri vár hiradója 3: 1-12.

Eger, Valide szultána Bath

(Gerő 1972)
Gerő, Győző. 1972. "Valide szultána fürdő maradványai (Dózsa György tér)," "Minaret." Heves megye műemlékei II. Edited by D. Dercsényi and P. Voit. Budapest: , 276-280; 325-328.

Eger, Minaret

(Gerő 1972)
Gerő, Győző. 1972. "Valide szultána fürdő maradványai (Dózsa György tér)," "Minaret." Heves megye műemlékei II. Edited by D. Dercsényi and P. Voit. Budapest: , 276-280; 325-328.

Esztergom

(Gerő 1960b)
Gerő, Győző. 1960. Arabnyelvű feliratos emlékek Esztergomból [Arabic inscriptions from Esztergom]. Esztergom évlapjai 1: 45-56.

Özicseli Hadsi Ibrahim, Esztergom 

(Gerő 1965)
Gerő, Győző. 1965. "Az Esztergom-Vizivárosi Özicseli Hadzsi Ibrahim dzsámi" [The Esztergom-Watertown Özicseli Hadsi Ibrahim Mosque]. Archaeologiai Értesítő 92: 207-216.

Gyula

Gyula Castle

(Szatmári and Gerelyes 1996)
Szatmári, Imre, and Ibolya Gerelyes. 1996. Tanulmányok a gyulai vár és uradalma történetéhez. Gyula: Békés Megyei Levéltár.

Pecs

(Gerő 1999b)
Gerő, Győző. 1999."Pécs városa a törökkorban" [The city of Pécs in the Turkish period]. Tanulmányok Pécs történetébol 5-6. Edited by Marta Font and József Vonyó. Pécs: Pécs Története Alapítvány, 37-44.

(Gerő 1996)
Gerő, Győző. 1996. "Die Stadt Pécs zur Türkenzeit."Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 48: 455-462.

(Gerő 1973b)
Gerő, Győző. 1973. "Pécsi török emlékek" [Pécs's Turkish remains] Művészet 1973: 2.

(Gerő 1962)
Gerő, Győző. 1962. "Pécs török emlékei" [Pecs' Turkish Monuments]. Múzeumi Magazin 3: .

(Gerő 1960a)
Gerő, Győző. 1960. Pécs Török műemlékei [Pecs' Turkish Monuments]. Budapest: .

(Szőnyi 1928c)
Szőnyi , Ottó. 1928. "Pécs városa Evlia Cselebi tükrében" [The city of Pecs in the mirror of Evlia Celebi]. Archaeologiai Értesítő 42: 241.

(Szőnyi 1916)
Szőnyi, Ottó. 1916. "Pécs török emlékei" [Pecs' Turkish Monuments]. Dunántúl 105:3; 107:3; 108:2.

Ferhád pasa bath, Pécs

(Gerő 1972)
Gerő, Győző. 1972. "Fürdőélet a törökkori Pécsett." Pécsi Műszaki Szemle 1: 23-25.

(Szőnyi 1928a)
Szőnyi , Ottó. 1928. Ferhád pasa fürdője Pécsett. Historia 1 (2): 32-48.

Jakováli Haszán Pasa Mosque, Pécs

(Gerő 1980)
Gerő, Győző. 1980. A Jakovali Hasszán Pasa dzsámi. Pécs: Baranya megyei Tanács.

(Gerő 1979)
Gerő, Győző. 1979. A Jakováli Haszán Pasa Dzsámi és Múzeum kiállítási vezetője. Janus Pannonius Múzeum füzetei, 16. sz. Pécs: Janus Pannonius Múzeum.

(Gerő 1973)
Gerő, Győző. 1973. "Török emlékek Baranyában (Jakováli Hasszán és Malkocs bej dzsámi)." Művészet 9: 4.

(Gerő 1972)
Gerő, Győző. 1972. "Jakováli Haszán Pasa Dzsámi." Élet és Tudomány 26: 1231-1234.

Pecs, Memi Pasha Bath

(Gerő 1988)
Gerő, Győző. 1988. Das Bad Memi Paschas in Pécs. Türk kültürú Arastirmalai Prof Serif Basta va Armagan, 33-44.

(Gerő 1987a)
Gerő, Győző. 1987. Das neuerdings freigelegte Memi Paşa-Bad in Pecs. in Ars Turcica: Akten des VI internationalen Kongresses für türkische Kunst. München vom 3. bis 7. September 1979. Volume 1. Architektur. Edited by Klaus Kreiser, Hans-Georg Majer, Marcell Restle, and Johanna Zick-Nissen. Munich: Editio Maris, 219-225.

(Gerő 1987b)
Gerő, Győző. 1987. "A pécsi Memi pasa fürdoje." Műémlékvédelem 31 (2): 109-117.

Pécs, Malkocs bej Mosque

(Gerő 1973)
Gerő, Győző. 1973. "Török emlékek Baranyában (Jakováli Hasszán és Malkocs bej dzsámi)." Művészet 9: 4.

Pécs, Bishops Palace

(Szijártó and Sándor 1999)
Szijártó, Kálmán, and Mária G. Sándor, editors. 1999. Die Bischofsburg zu Pécs: Archäologie und Bauforschung. München: ICOMOS.

(Gerő 1999)
Gerő, Győző. 1999.  "Die Befestigungsystem der Burg im Mittelalter und in der Türkenzeit." In Die Bischofsburg zu Pécs: A pécsi püspökvár: Régészet és Épúletkutatás. Edited by K. Szijártó and G. Sándor Maria. Budapest: Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 48-60.

Siklos

(Gerő 2000b)
Gerő, Győző. 2000. "Az oszmán-török épitészet Siklóson" [Ottoman Turkish architecture in Siklos]. In Város a Tenkes alján: Siklós évszázadai. Edited by József Vonyó. Siklós: Siklós Város Önkormányzata, 95-106.

Szászvár

(Gerő 1999d)
Gerő, Győző. 1999. "Siedlungsgeschichte und Baugeschichte der bischöflichen Burg zu Szászvár."  In Die Bischofsburg zu Pécs: A pécsi püspökvár: Régészet és Épúletkutatás. Edited by K. Szijártó and G. Sándor Maria. Budapest: Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 109-143.

Székesfehérvár

(Siklósi 1990)
Siklósi, Gyula. 1990. Adattár Székesfehérvár középkori és törökkori építészetéről [Documentation of Székesfehérvár's Medieval and Turkish Period Architecture]. Művelődéstörténeti sorozat. Székesfehérvár: Megyei Művelődési Központ.
- goes through each building and gives all known sources of information and images, very useful

(Gerő 1977)
Gerő, Győző. 1977. " Istolni Beograd/Székesfehérvár építészeti emlékei." Székesfehérvár évszázadi 3. Török kor. Edited by Alán Kralovánszky. Székesfehérvár: , 105-126.

Szigetvár

(Kováts 1966)
Kováts, V. 1966. "Sziget várának kutatástörténetéhez" [Szigetvar's castle's historiography].  A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve. 207-255.

(Molnár 1958)
Molnár, József. 1958. Szigetvár török műemlékei [Szigetvar's Turkish monuments]. Budapest: Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata.

Szulejmán mosque, Szigetvár

(Gerő 1966)
Gerő, Győző. 1966. A szigetvári Szulejmán szultán dszámi. emlékvédelem 10: 2, 111-116.

General Decorative Arts

(Gerelyes 2005)
Gerelyes, Ibolya, editor. 2005. Turkish flowers: studies on Ottoman art in Hungary. Budapest: Hungarian National Museum.

(Tálás and Madaras 1984)
Tálás, László and László Madaras. 1984. Szolnok megyei Múzeumi Adattár. Szolnok.

(Gero 1984)
Geró, Győzó. 1984. "Osmanli Turkish Relics in Hungary." New Hungarian Quarterly 25: 181-188.

(Bobrovszky 1978)
Bobrovszky, Ida. 1978. "Turkish Hungarian Art Relations in Hungary in the 16th and 17th Centuries." Acta Historiae Artium 24: 257-260.

(Fehér 1975)
Fehér, Géza. 1975. Craftsmanship in Turkish-ruled Hungary. Treasures of the Hungarian National Museum. Corvina: Magyar Helikon.

(Fehér 1965)
Fehér, Géza. 1965. Quelques problèmes des objects d'art métalliques tuc-osmanlis mis au jour en Hongrie. in Atti del secondo congresso internazionale di arte Turca. Edited by Alessio Bombaci. Naples: Stamperia Napoletana s.r.l.,123-128.

(Bárányné 1944)
Bárányné Oberschall, Magda. 1944.
- breakthrough study on influence of Turkish decorative arts on Hungary

Metalwork

(Gergelys 1999)
Gergelys, Ibolya. 1999. "Ottoman influences on Hungarian gold- and silversmiths." In 10th International Congress of Turkish Art. Edited by François Déroche, Charles Genequand, Günsel Renda, and Michael Rogers. Genève: Foundation Max Van Berchem, 337-334.

(Gerelyes 1995)
Gerelyes, Ibolya. 1995. Török ékszerek [Turkish Jewelery]. Budapest: Múzsák Közművelődési K.

Ceramics

(Gerelyes 2008)
Gerelyes, Ibolya. 2008. "Types of Oriental Pottery in Archaeological Finds from the 16th and 17th Centuries in Hungary." Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 61 (1-2): 65-76.

(Dankó 2005)
Dankó , Katalin J. 2005. "The Tiled Room at Sárospatak Castle." In Turkish flowers: studies on Ottoman art in Hungary. Edited by Ibolya Gerelyes. Budapest: Hungarian National Museum, ?.

(Simon 2005)
Simon, Zoltán. 2005. "Wall Tiles from Regéc Castle." In Turkish flowers: studies on Ottoman art in Hungary. Edited by Ibolya Gerelyes. Budapest: Hungarian National Museum, ?.

(Papp 2005)
Papp, Adrienn. 2005. "Depictions of Pomegranates and Sárospatak Wall-Tiles in the 16th and 17th Centuries." In Turkish flowers: studies on Ottoman art in Hungary. Edited by Ibolya Gerelyes. Budapest: Hungarian National Museum, ?.

(Behrens-Abouseif 2005)
Berhrens.Abouseif, Doris. 2005. "From Sárospatak to Cairo: the Odessy of a Design." In Turkish flowers: studies on Ottoman art in Hungary. Edited by Ibolya Gerelyes. Budapest: Hungarian National Museum, 51-54.

(Szebényi 2005)
Szebényi,Judit. 2005. "The Reconstruction of the Tiles from the Tiled Room at Sárospatak Castle." In Turkish flowers: studies on Ottoman art in Hungary. Edited by Ibolya Gerelyes. Budapest: Hungarian National Museum, 55-62.

(Kocács 2005)
Kovács, Gyöngyi. 2005. "Iznik Pottery in Hungarian Archaeological Research." In Turkish flowers: studies on Ottoman art in Hungary. Edited by Ibolya Gerelyes. Budapest: Hungarian National Museum, 69-86.

(Gervers-Molnár 2005)
Gervers-Molnár, Veronika. 2005. "Turkish Tiles of the 17th Century and Their Export." In Turkish flowers: studies on Ottoman art in Hungary. Edited by Ibolya Gerelyes. Budapest: Hungarian National Museum, 35-44.

(Papp 2004)
Papp, Adrierin. 2004. "Török kerémia egy Dísz téri sziklagödör feltárásából" [Turkish Potteryfrom the Excavations of a Rock Pit at Dísz Square]. Tanulmányok Dr. Gerő Győző tiszteletére. Budapest Régiségei 38: 35-50.

(Bertalan 2004)
Bertalan, Viimosné. 2004. "Török, illetve törökkori kerámia Obudáról" [Türkische bzw. türkenzeitliche Keramik aus Obuda (Alt-Ofen)]. Tanulmányok Dr. Gerő Győző tiszteletére.  Budapest Régiségei 38: 51- 68.

(Gerelyes 2004)
Gerelyes, Ibolya. 2004. "Kínai szeladon kerámia a budavári palota leletanyagában" [Celadon Ceramics from the Archaeological Material of Buda castle].  Tanulmányok Dr. Gerő Győző tiszteletére.  Budapest Régiségei 38: 79-92.

(Geró 1990)
Geró, Győzó. 1990. "Die Keramik von Isnik und Kutahya in Ungarn." In 7th International Congress of Turkish Art. Edited by Tadeusz Majda. Warsaw: Polish Scientific Publishers, 111-118.

(Gerő 1978)
Gerő, Győző. 1978. "Türkische Keramik in Ungarn. Einheimische und importierte Waren." Fifth International Congress of Turkish Art. Edited bz Geza Fehér. Budapest, 347-362.

(Csányi 1914)

Carpets

(Pásztor 2007)
Pásztor, Emese. 2007. Ottoman Turkish carpets in the collection of the Budapest Museum of Applied Arts. Budapest: Museum of Applied Arts.

(Batári 1994)
Batári, Ferenc. 1994. Ottoman Turkish carpets. Budapest: Keszthely.

(Batári 1986)
Batári, Ferenc. 1986. 500 év Oszmán- Török szönyegművészete: Iparművészeti Múzeum, Budapest, 1986. Budapest: Iparművészeti Múzeum.
  
Costume and Textiles

(Tompos 2005)
Tompos , Lilla. 2005. "Oriental and Western Influences on Hungarian Attire in the 16th and 17th Centuries." In Turkish flowers: studies on Ottoman art in Hungary. Edited by Ibolya Gerelyes. Budapest: Hungarian National Museum, 87-100.

(Pásztor 2005)
Pásztor, Emese. 2005. "Ottoman Saddlecloths, Saddles, Bow-Cases and Quivers in Transylvania and Royal Hungary: Ottoman-Turkish Textiles in the Eszterházy Collection at the Museum of Applied Arts, Budapest." In Turkish flowers: studies on Ottoman art in Hungary. Edited by Ibolya Gerelyes. Budapest: Hungarian National Museum, 101-114.

(Nagy et al 2002)
Nagy, Géza, Mihály Nemes, Lilla Tompos, and Gábor Bencsik. 2002. A magyar viseletek története. Budapest: Magyar Mercurius K.

(Ék 1994)
Ék, Erzsébet. 1994. Magyarországi viseletek: a honfoglalástól napjainkig = Hungarian costume from the conquest to the present day. Budapest: Littoria.

(Gerelyes 1993)
Gerelyes, Ibolya. 1993."The Influence of Ottoman Turkish Art in Hungary II. The Spread and Use of Turkish ofTextiles on the Basis of the 16th -17th Century Hungarian probate Inventories." 36: 77-85.

(Jankovics et al 1990)
Jankovics, József, Géza Galavics, and Ágnes R. Várkonyi. 1990. Régi erdélyi viseletek: viseletkódex a XVII. századból. Budapest: Európa.

(Fehér 1990)
Fehér, Géza. 1990. Quelques mots sur les antiquités Ottomanes en Hongrie. in 7th International Congress of Turkish Art. Edited by Tadeusz Majda. Warsaw: Polish Scientific Publishers, 109-110.

(Gervers 1982)
Gervers, Veronika. 1982. The influence of Ottoman Turkish textiles and costume in Eastern Europe, with particular reference to Hungary. History, technology, and art, 4. Toronto, Canada: Royal Ontario Museum.

(Palotay 1940)
Palotay, Gertrud. 1940. Oszmán-török elemek a magyar himzésben ... Les éléments turcs-ottomans des broderies hongroises. Bibliotheca Humanistis Historica VI. Budapest.